ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายฉลอง ณะเสน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง และนางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนางสาวสุภาพรรณ เลี้ยงอำนวย ตำแหน่งครู คศ.1 ในโอกาสนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันเดย์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 66 คน เข้าฟังบรรยาย ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน 

 

          จากนั้นนำคณะนักเรียนชมทัศนียภาพ ณ สันเขื่อนวชิราลงกรณ ศึกษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ภายในเขื่อน พร้อมศึกษาพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ สวนรวมฤทัย