ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์

 

          ต่อมาเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายเกรียงไกร กระจ่างแจ้ง ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3 กองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ และนายนภัสร์ ขิยะพัฒน์ ช่างระดับ 5 แผนกเดินเครื่องกะ 3 กองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย