ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายพัฒนพงศ์ ปรปักษ์ขาม หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับนายพัลลภ ทองประศรี หัวหน้าฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ ในโอกาสนำคณะบุคลากร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 15 คน เข้าฟังบรรยายด้านความแข็งแรงและความมั่นคงของเขื่อนเพื่อต้านแผ่นดินไหว ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์ โดยมีนายธนศักดิ์ ศรีนวกุล ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

          ต่อมาเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมีนายธวัชชัย หวังเจริญสุข หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำคณะบุคลากรชมทัศนียภาพ ณ สันเขื่อนวชิราลงกรณ 

 

          ต่อมาวันที่ 29 มกราคม 2562 เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ การตรวจสอบวัดค่าไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้า ชั้น 5 เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายเมธะพนธ์ สิทธิพันธ์ วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนและประสิทธิภาพ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย