ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ สำนักชลประทานที่ 13 เขื่อนแม่กลอง ทรัพยากรน้ำภาค 7 กองพลทหารราบที่ 9 และมณฑลทหารบกที่ 17 ประชุมร่วมเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2562

 

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พร้อมด้วย นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ นายประกิจ รัตนะ หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ ผู้แทนทรัพยากรน้ำภาค 7 กองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและสรุปผลการบริหารจัดการน้ำปี 2561 สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2562 รวมทั้งรับฟังความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนในช่วงฤดูแล้งนี้  พร้อมนำเสนอข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้กับที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ประชาชนผู้ใช้น้ำให้ช่วยกันประหยัดน้ำให้มีเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองฤดูแล้งปี 2561/2562 รวม 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 420 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 2,080 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการปลูกพืชต่อเนื่อง 950 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการเกษตร 2,250 ล้านลูกบาศก์เมตร