ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) การันตีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระดับสากล สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.)  พร้อมด้วย นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ  ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ เป็น 1 ใน 4 องค์กรคุณภาพ (เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่สามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในการนี้นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.)  เป็นผู้แทน กฟผ. กล่าวความรู้สึก ในฐานะผู้บริหารของ 4 องค์กรภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปีนี้ ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

 

          นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.)  กล่าวว่า กฟผ. ทั้ง 4 องค์กร ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ในการดำเนินงานหลายประการ ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์กร อยู่ในระดับไหน และควรพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการดำเนินธุรกิจ และการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการทำงาน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและต่อภาคประชาชน รวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัล TQC มาได้สำเร็จ โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัล TQC จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อปี 2556 และปี 2558 จากโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าน้ำพอง เมื่อปี 2559 จากเขื่อนภูมิพล เมื่อปี 2560 ซึ่ง กฟผ. จะมุ่งมั่นส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และดำเนินภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป