ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ และจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อกังวลใจ ข้อสงสัย ระหว่าง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ และชุมชนรอบเขื่อนฯ ประจำปี 2562 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ

 

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 เป็นผู้กล่าวรายงานประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง  กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ  ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีหัวหน้ากอง และคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ และชุมชนจากอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี  จำนวน 21 พื้นที่ เข้าร่วมประชุม ต่อมานายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯที่ผ่านมา   

ิ 

          ต่อมาจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อกังวลใจ ข้อสงสัย ระหว่าง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ และชุมชนรอบเขื่อนฯ โดยมีนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธาน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อกังวลใจ ข้อสงสัยร่วมกับตัวแทนผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ของเขื่อนวชิราลงกรณ ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ จากนั้นท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขื่อนวชิราลงกรณ-1,ผู้บริหาร ,คณะทำงานเขื่อนฯ และชุมชนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน