ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจชุมชนตำบลชะแล “หนาวนี้ที่ชะแล” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 บริเวณบ้านเกริงกระเวีย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 2 นายวิชิต ขวัญสูนู หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยนายบรรจง รสจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานและชมการแสดงเปิดงานชนเผ่าวัฒนธรรมชาวตำบลชะแล 
 
          ภายในงานมีการจัดแสดงบ้านชนเผ่า แปลงเกษตรสาธิต การทอผ้าพื้นเมือง การปักผ้าในโครงพระราชดำริ ของชาวกระเหรี่ยงบ้านทิพุเย และสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลชะแล พร้อมการแสดง แสง สี ชนเผ่าวัฒนธรรมชาวตำบลชะแล ตลอดทุกคืน โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562