ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 และนายวิกรม เทียนอ่อน หัวหน้ากองบริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด ท่าขนุนคัพครั้งที่ 10/2562 
 
          โดยมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานชมรมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพัน์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอทองผาภูมิ และเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี