ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิกรม เทียนอ่อน กองบริหารเขื่อนวชิราลงกรณ นายวิชิต ขวัญสูนู หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อวชิราลงกรณ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกณร พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไฟป่าจากท่าน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ผ่านตลาดทองผาภูมิ ถึงมณฑลพิธีเปิดงานท่าน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9