ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ นายสมศักดิ์ อริยวงค์ ช่างระดับ 9 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลู ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเขื่อนวชิราลงกรณได้นำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาให้ความรู้เรื่องการใช้งานจุลินทรีย์ EM ให้กับประชาชนผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ”กฟผ.ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการ