ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยองค์กรที่คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2561 ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs หัวข้อ “การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ในองค์กร”  

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs หัวข้อ “การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ในองค์กร” จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ เป็น 1 ใน 4 องค์กรคุณภาพ (เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่สามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) 

 

          โดยการจัดกิจกรรม CoPs ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่ได้รับรางวัลประจำปี มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติในเชิงลึก องค์กรที่ได้รับรางวัลได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติของธุรกิจอื่นๆ เพื่อใช้มุมมองและวิธีปฏิบัติที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง อีกทั้งเมื่อองค์กรค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีของตนเอง ก็จะสามารถเสริมจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรต่อไป