ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 พร้อมด้วยนายพิภพ สรวิสูตร หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนวชิราลงกรณ นายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562