ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
          เขื่อนวชิราลงกรณ ทำการทดสอบเดินเครื่อง (Kick Off) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 1 เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากที่ได้ทำการซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ตามวาระ ( Overhaul& Refurbishment VRK-H1 ) สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 
          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.29 น. นายไววิทย์ แสงพานิชย์ อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เป็นประธานทำการ Kick Off เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 2 (VRK-H2) โดยมี นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.)  นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2  (ช.อขว-2.) นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา และนายวิกรม เทียนอ่อน หัวหน้ากองบริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานร่วมทำการ Kick Off ในครั้งนี้ และจะทำการทดสอบอุปกรณ์ในลำดับต่อไป 
 
          สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามวาระในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในเขื่อนวชิราลงกรณและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและกฎที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด