ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1. (ช.อขว-1.) นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2. (ช.อขว-2.) พร้อมด้วยนายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา นายวิกรม เทียนอ่อน หัวหน้ากองบริหาร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม “งานได้ผล คนเป็นสุข” ณ ศาลา 100 ปี หลวงปู่สายวัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีพระครูวิลาสกาญจนธรรม ดร.(พระอาจารย์เล็ก) เป็นวิทยากรบรรยายธรรม 
 
          ต่อมานายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย แด่พระครูวิลาสกาญจนธรรม ดร. (พระอาจารย์เล็ก) และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก