ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา น้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. พร้อมเงินทำบุญ ณ วัดวังปะโท่ วัดห้วยเขย่ง วัดประจำไม้ และวัดไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป