ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1. นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมกิจกรรม “ประเพณีแห่เทียนพรรษาและเปลี่ยนผ้าครององค์พระ ภปร.วัดทองผาภูมิ ” และแห่เทียนพรรษาร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า ปลัดอาวุโสเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานราชการ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเคลื่อนขบวนจากโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิไปวัดทองผาภูมิ 
 
 
          จากนั้นนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ นำคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ ชุมชนริมฝั่งแควน้อย และครู นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ นำเทียนพรรษาเข้าถวายเจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิ  โดยนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1. นำผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยถวายพระสงฆ์วัดทองผาภูมิ 
 
          ต่อมานายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 1 นำเทียนพรรษาไปถวายวัดเขื่อนวชิราลงกรณ รวมเป็นเงินทำบุญถวาย 2 วัด ทั้งสิ้น 8,000 บาท