ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคม BIKE@เขื่อนวชิราลงกรณ” และทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณถึงศาลาชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ. เพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 10 ล้านบาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินสมทบ จากนั้นนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ. เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้แทนจากกฟผ. บริษัทในกลุ่มกฟผ.และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 41 ราย โดยมีนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก
 
          จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28กรกฎาคม BIKE @เขื่อนวชิราลงกรณ” และทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยาน จำนวน 500 คน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล และสนองพระราชศรัทธาด้านพระพุทธศานา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อหารายได้บริจาคเป็นการกุศลสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยใช้เส้นทางการปั่นจักรยานภายในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ บนทางราบสลับกับพื้นที่สูงชันตามธรรมชาติผ่านภูมิประเทศที่สวยงามและบรรยากาศร่มรื่น เป็นระยะทางรอบละ 10.28 กิโลเมตร ซึ่งเลข 10 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเลข 28 หมายถึง วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
          สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเสริมความมั่นคงระบบชลประทานในลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันตกของประเทศ