ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
 
          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดว-ฟ.) นายไชยยา สุขสมมล ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หปอว-ฟ.) นายสิทธิศักดิ์ เชยประเสริฐ วิทยากรระดับ 9 กองบริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ รวมทั้งประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวัดเขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
          ภาคค่ำนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ รวมทั้งประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชารอบพระอุโบสถวัดเขื่อนวชิราลงกรณ