ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดว-ฟ.) นายไชยยา สุขสมมล ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หปอว-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ รวมทั้งประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาวัดเขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี